Algemene voorwaarden Workshops

MyArtyParty

Algemene voorwaarde workshop MyArtyParty

Betaling:
Zonder vooraf betaling kan er niet aan een workshop worden deelgenomen. De betaling dient uiterlijk 2 weken voor aanvang voldaan te zijn.
Het workshopbedrag dient in één keer, per bank te worden voldaan onder vermelding van het reserveringsnummer.

Annulering:
-Afzeggen is mogelijk tot uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de workshop. Er worden dan alleen administratie kosten in rekening gebracht. Nadien is de deelnemer verplicht het workshopbedrag alsnog in zijn geheel te voldoen en is restitutie niet meer mogelijk. Er is uitzondering voor aantoonbare corona-besmetting van deelnemer. Dan wordt er gezocht naar een passende oplossing.
-Restitutie van workshopgelden tijdens of na de workshop (en/of voor evt. niet gevolgde workshop) is niet mogelijk.
-Als er voor een bepaalde workshop onvoldoende aanmeldingen zijn, kan MyArtyParty besluiten de workshop te annuleren. Bij het niet doorgaan krijgt de deelnemer zo spoedig mogelijk bericht (uiterlijk 5 dagen voor de aanvangsdatum). Het workshopbedrag wordt dan teruggestort of de workshop kan kosteloos worden verplaatst.
-In geval van ziekte of verhindering van de docent worden de deelnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt de workshop in overleg kosteloos verplaatst.

Materiaal:
De basismaterialen zoals beschreven in de workshop zijn inclusief. Mocht je deze willen aanpassen en/of uitbreiden dan zijn daar bijbehorende kosten aan verbonden. MyArtyParty heeft bij workshops op locatie niet altijd het gehele assortiment voorhanden. Geeft vooraf door welke uitbreidingen er gewenst zijn om teleurstelling te voorkomen.

Aansprakelijkheid:
Deelname is geheel op eigen risico.
MyArtyParty is niet aansprakelijk voor lichamelijk/geestelijk letsel en/of schade aan eigendommen van deelnemers, die al dan niet zijn ontstaan en/of voortkomen door deelname aan de workshop.