fbpx
0
Je winkelwagen
blank

Privacybeleid

Privacy verklaring

MyArtyParty is gevestigd Celebesstraat 57 1521 BS te Wormerveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe wij hiermee te werk gaan. Heb je hier vragen over, stel ze dan gerust. Je kunt ons bereiken op info@myartyparty.nl
Wij maken op onze website gebruik van contactformulieren. De gegevens die hier worden ingevuld worden bewaard op onze website.

Persoonsgegevens die MyArtyParty verwerkt

MyArtyParty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die MyArtyParty verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@myartyparty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt MyArtyParty persoonsgegevens

MyArtyParty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven en berichten en eventueel aanbiedingen op maat 
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
• Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen onze klantenlijsten nooit aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

MyArtyParty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaart MyArtyParty persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaarde worden dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met info@myartparty.nl

Delen van persoonsgegevens door MyArtyParty met derden

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens- verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MyArtyParty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@myartyparty.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. MyArtyParty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MyArtyParty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is daarom SSL versleuteld. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@myartyparty.nl